HMS!

Chriship har et kvalitets- og sikkerhetsledene system for drift av våre fartøyer. Vi skal oppfylle kravene med kunden og våre ansatte i fokus og kontinuerlig forbedre våre kvalitetsmål. Dette skal sikre sikkerheten til havs, forhindre tap av menneskeliv, personskader, unngå skader på miljøet, særlig det maritime miljøet, samt på skipene.
Vi har en visjon om null arbeidsulykker og holder et høyt fokus på dette i rederiet. Chriship operativsystem er sertifisert i henhold til NS –EN ISO 9001:2000 standard, samt ISM koden.

Øvelser ombord i våre fartøy!

Avansert førstehjelp - 23 Sep. 08
Avansert førstehjelp - 24 Sep. 08
Avansert førstehjelp - 25 Sep. 08
Kurs

Avansert førstehjelp 7 - 11 Sep. 09
Medisinkurs Sea sailor
Kurs i Hjertestarter
Sikkerhetsplakater

Personlig sikkerhet
Hjertestarter
Sikkerhetskultur
Holdinger & Adferd
Tenk