Om Chriship!

Chriship AS - kort historikk

Chriship AS er et datterselskap under familieselskapet Chriship-Gruppen AS, og virker som gruppens administrative og operasjonelle senter.

Chriship har som redere, kontinuerlig gjennom flere generasjoner (første fraktefartøy levert så tidlig som 1858), og aksjeselskap siden 1973, lang erfaring og tradisjon innen den maritime sektor. Tradisjonelt har gruppen vært hovedsakelig tilknyttet tørrlast, reefer, og senere container trafikk både som redere, meglere og agenter med hovedsete i Vesterålen.

Operasjonsområdet for egen tonnasje har hovedsakelig vært Nord-Europa, men med avstikkere til Middelhavet, Midt-Østen, Afrika og Nord-Amerika. Selskapet har de senere 30 år hovedsakelig operert og eid eldre tonnasje, og har som sådant opparbeidet en spesialkompetanse innen de tekniske utfordringer dette representerer. Den beste referanse vil i dette henseende være M/S Tege (på T/C til Tollpost-Globe AS siden 1984) som de siste 20 år har seilt praktisk talt uten ”off-hire” med unntak av planlagte klassearbeider og ombygninger.

Chriship AS - i dag

Chriship AS er fullt sertifisert innen skipsoperasjon (ISM/ISPS, DOC for UK, etc) og utfører samtlige rederifunksjoner (bemanning, HMS, teknisk, operasjon) inklusive forretningsførsel ”in-house”. Selskapene i Chriship gruppen har per i dag svært gode statistikker hos forsikringsselskaper, noe som søkes videreført gjennom kontinuerlige rutinetilpassninger og årvåken drift, utført av medarbeidere med høyt vedlikeholdt kompetansenivå innen sine fagfelt.

Gjennom intensiv operasjon i nordområdene vinterstid har selskapet holdt spesiell fokus på de tekniske og operasjonelle utfordringer dette representerer, og har et kontinuerlig utviklingsarbeide innen dette feltet.

Chriship AS virker også som skipsagenter i områdene Vesterålen/Lofoten/Ofoten/Sør-Troms, der vi, ved siden av god lokalkunnskap, fokuserer på god og personlig service basert på vår innsikt i rederienes behov og den landbaserte industris virkemåter samt myndigheters krav i forbindelse med anløp i regionen.

Gruppen sysselsetter per i dag 10 personer på land og 80 seilende.