Velkommen til Chriship Gruppen!

Chriship AS er et datterselskap og den administrative enheten for Chriship Gruppen AS og dets datterselskaper. Vårt primære forretningsområde er administrasjon og styring av fraktskip og supply/standby/redningsbåter.

Chriship AS er fullt sertifisert innen skipsoperasjon (ISM/ISPS, DOC for UK, etc) og utfører samtlige rederifunksjoner (bemanning, HMS, teknisk, operasjon) inklusive forretningsførsel ”in-house”.

For å lese mer om Chriship AS kan du klikke her!